ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນານະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ

ກົມສ້າງຄູ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນານະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງ​ການ ​ອົງ​ການ ອຸຍ​ແນ​ສ​ໂກ ໃນ​ວັນທີ 14 ແລະ ວັນ​ທີ 16 ກໍ​ລະ​ກົດ 2021 ທີ່ ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ 425 ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ; ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານຮ​ສ. ປອ.ພຸດສິມ​ມະ​ລາ​ວົງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້​​ດຳ​ເນີນໃນ 2 ຮູບແບບ ຄື: ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ ແລະ ອອນລາຍ; ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ ​ກົມ​ສ້າງ​ຄູ, ກົມ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກົມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ, ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບການ​ສຶກ​ສາ, ກົມ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ, ​​ກົມ​ອາ​ຊີ​ວະ​ສຶກ​ສາ, ​ກົມ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ, ​ກົມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ, ກົມ​ການ​ເງິນ, ຫ້ອງ​ການກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ຄະ​ນະ​ສຶກ​ສາ​ສາດ ມ​ຊ, ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ, ກົມແຜນການ, ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ ​ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ, ຫ້ອງ​ການ​ກຳ​ມະ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວເພື່ອອຸຍ​ແນ​ສ​ໂກ, ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ ​ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ລົບ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ​ລາວ, ອົງ​ການ ອຸຍ​ນິ​ເຊັບ, ອົງ​ການ ໄຈ​ການ, ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ແລະ ແຜນ​ງານ ບີ​ຄວາ ເຊີ່ງ​ເປັນ​ຄູ​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ.

ພ້ອມ​ນີ້, ຍັງ​ມີ ທ່ານ ມາກາເຣັດ ຊາສ-ອິດສະລະເອວ ຫົວໜ້າພະແນກການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອຸຍແນສໂກ ບາງກອກ, ທ່ານ ຄາລອດ ວາກາສຕາເມສ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຫ້ອງການປະຕິບັດງານສາກົນກ່ຽວກັບຄູ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກການພັດທະນາຄູ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ອົງການອຸຍແນສໂກ, ທ່ານ ນ. ນັນ​ທະ​ວັນ ຮາຍສ໌ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບການສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມ​ດ້ວຍ ທີມຊ່ຽວ​ຊານ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ອົງ​ການ​ອຸຍ​ແນ​ສ​ໂກ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ທັງໝົດ 40  ທ່ານ, ຍິງ 17. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ:
1) ລາຍງານຂະບວນການ ກະກຽມການຮ່າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດທັງໝົດໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳລວມ, ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ທົບທວນນະໂຍບາຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຊາບ.
2) ຮັບຮູ້ເຖິງ ສະພາບລວມຂອງອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີການກຳນົດງົບປະມານ.
3) ສະເໜີພາບລວມ 9 ມິຕິ ຂອງນະໂຍບາຍຄູ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງປະກອບເຂົ້າ.
4) ນຳສະເໜີເຄື່ອງມື ແລະ ຂອບວຽກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຕ່ລະມິຕິ.
5) ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງຂອງນະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງບາງຄຳຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ເນັ້ນໃນບາງຈຸດດັ່ງນີ້:

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບັນດາທ່ານມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັບຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງ ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະ ເພາະຄູ່ມື ການພັດທະນານະໂຍບາຍຄູ.


Ref: ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ ເລກທີ …….