cover_slide (1)
cover_slide (2)
cover_slide (3)
cover_slide (4)
cover_slide (5)
cover_slide (6)
cover_slide (7)
cover_slide (8)
cover_slide (9)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
Shadow

ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜ່ງການຍ່ອຍການສຶກສາຄູ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜ່ງການຍ່ອຍການສຶກສາຄູ ປະຈຳປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15-17 ກັນຍາ 2020 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມະລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ…..

lifelong learning

ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ Learning Resources

ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ ແມ່ນເປັນການສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຂະແໜ່ງການສຶກສາ ເພື່ອເສີມສ້າງຂະບວນການຮຽນຮູ້, ການພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການຮຽນການສອນທຸກຂັ້ນທຸກຊັ້ນຮຽນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປີດກວ້າງ….

ກິດຈະກຳຂອງກົມສ້າງຄູ

ໃນວັນທີ 28-30 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມສ້າງຄູ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາເນື້ອໃນມາດຕະຖານການສອນ ຂອງຄູໃນສະຖານການສ້າງຄູ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໄຟຟ້າ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ໃນວັນທີ 25-29 ຕຸລາ 2023 ກົມສ້າງຄູ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ UNESCO Bangkok  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ1: ການພັດທະນາໂມດູນການສອນວິຊາ ICT ໃນການຮຽນການສອນຂອງຫຼັກສູດສ້າງຄູ ທຸກຊັ້ນ-ທຸກສາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພຣະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ,​ ສປປ ລາວ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ໃນວັນທີ 16-22 ຕຸລາ 2023 ຜ່ານມາ ກົມສ້າງຄູ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່າງຄູ່ມືແນະນໍາການສອນ ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນ  6 ສາຂາວິຊາ ທີ່ ລີສອດນາປ່າກວາງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ.  ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຮັບຕ້ອນວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 29 ປີ (7 ຕຸລາ 1994-7 ຕຸລາ 2023). ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົມທົບກັບ ວິທະຍາໄລຄູ 10 ແຫ່ງ ແລະ ສຳນັກງານ ຜູ້ຕາງຫນ້າ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 25-29 ກັນຍາ ທີໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 43 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ ໃນນັ້ນມາຈາກກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,  ອົງການອຸຍເນັສໂກບາງກອກ ແລະ ສະຖານການສ້າງຄູ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຄັ້ງວັນທີ 23-30 ກັນຍາ 2023 ນີ້ ໃນບັນດາເມືອງທີ່ຖືກສຸມເອົາ ສໍາລັບ 9 ແຂວງ ຊຸດທີ1 ລວມມີ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ,
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເອກະສານແນະນຳ

ສະຖິຕິພື້ນຖານຂອງສະຖານການສຶກສາຄູ 「ສົກປີ 2022-2023」

0

ພະນັກງານທັງໝົດ

0

ຫຼັກສູດເປີດສອນ

0

ນັກສຶກສາປັດຈຸບັນ

0

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບ 「2022」

0

ນັກສຶກສາສົງ

» ສະຖານການສຶກສາຄູທີ່ຂື້ນກັບກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີ:       ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ, ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄູ ປາກເຊ, ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ, ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ (ແຂວງວຽງຈັນ), ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ, ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ

Take a look at

ສັງລວມ

ລາຍການແຍກເປັນໜວດໝູ່

ຂ່າວ
ເອກະສານ
ການຮ່ວມມື
ຜົນງານກົມສ້າງຄູ
ຜົນງານສະຖານສຶກສາຄູ
ກ່ຽວກັບກົມ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ຄະນະ ກົມສ້າງຄູ

ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງກົມ; ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດ່ຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ….

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ

ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ

ຮສ ນ. ວົງເດືອນ ໂອໃສ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ
khamphan

ປອ ຄຳພັນ ຄຳອ່ອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ

ອຈ ສຸພີ ເພັດດາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ
Aj khampat

ທ່ານ ນາງ ຄຳພັດ ໄຊຍະລິນຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ

ປອ ໄຊຍະເພັດ ຊາພິຈິດ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ
Aj chompheang

ທ່ານ ນາງ ຈອມແພງ ວົງສາ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ