cover_slide (1)
cover_slide (2)
cover_slide (3)
cover_slide (4)
cover_slide (5)
cover_slide (6)
cover_slide (7)
cover_slide (8)
cover_slide (9)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
Shadow

ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜ່ງການຍ່ອຍການສຶກສາຄູ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜ່ງການຍ່ອຍການສຶກສາຄູ ປະຈຳປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15-17 ກັນຍາ 2020 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມະລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ…..

lifelong learning

ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຕ່າງໆ Learning Resources

ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ ແມ່ນເປັນການສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຂະແໜ່ງການສຶກສາ ເພື່ອເສີມສ້າງຂະບວນການຮຽນຮູ້, ການພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການຮຽນການສອນທຸກຂັ້ນທຸກຊັ້ນຮຽນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປີດກວ້າງ….

ກິດຈະກຳຂອງກົມສ້າງຄູ

ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 12-16 ກັນຍາ ທີໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 42 ທ່ານ, ພຣະ 1 ອົງ ແລະ ຍິງ 11 ທ່ານ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນມາຈາກກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມຮ່າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດ ມິຕທີ 1-4 ຄັ້ງທີ 1 ຮ່ວມກັບ ອົງການ ອຸຍແນສໂກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26-30
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 5195/ສສກ, ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກົມສ້າງຄູ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນານະໂຍບາຍຄູແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງ​ການ ​ອົງ​ການ ອຸຍ​ແນ​ສ​ໂກ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7-9 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມສຸນັນທາ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາຄູ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຄູ ປະຈຳປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15-17 ກັນຍາ 2020 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເອກະສານແນະນຳ

ສະຖິຕິພື້ນຖານຂອງສະຖານການສຶກສາຄູ 「ສົກປີ 2022-2023」

0

ພະນັກງານທັງໝົດ

0

ຫຼັກສູດເປີດສອນ

0

ນັກສຶກສາປັດຈຸບັນ

0

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບ 「2022」

0

ນັກສຶກສາສົງ

» ສະຖານການສຶກສາຄູທີ່ຂື້ນກັບກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີ:       ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ, ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄູ ປາກເຊ, ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງນ້ຳທາ, ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ (ແຂວງວຽງຈັນ), ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ, ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳປາສັກ

Take a look at

ສັງລວມ

ລາຍການແຍກເປັນໜວດໝູ່

ຂ່າວ
ເອກະສານ
ການຮ່ວມມື
ຜົນງານກົມສ້າງຄູ
ຜົນງານສະຖານສຶກສາຄູ
ກ່ຽວກັບກົມ

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ຄະນະ ກົມສ້າງຄູ

ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງກົມ; ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດ່ຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ….

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ

ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ

ຮສ ນ. ວົງເດືອນ ໂອໃສ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ
souphy

ທ່ານ ສຸພີ ເພັດດາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ