ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ

ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ຜູ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສິດສອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູໃນລະດັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ ແລະ ອາຈານ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 02 ແຫ່ງ; ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ຄູ​ສອນຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫ້າວ​ຫັນ ​ແລະ ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ, ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ​ໄດ້​ມາດຖານຕາມ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ໃຫ້​ຕື່ນ​ຕົວ​ສະໝັກ ​ແລະ ປະກອບ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຂໍ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງວິຊາ​ການ​ຄູເຊີ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ຈໍານວນ 84 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ ຈຳນວນ 47 ຄົນ ຍິງ 24 ຄົນ ແລະ ອຈານ ຈຳນວນ 37 ຄົນ ຍິງ 16 ຄົນ; ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:…1) ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ຖານະ​ບົດ​ບາດ …

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ Read More »