ກອງປະຊຸມ ພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູ ສຳລັບຄູທີ່ສອນບໍ່ຖືກຊັ້ນ, ບໍ່ຖືກສາຍ ແລະ ຄູທີ່ບໍ່ຜ່ານສະຖານການສຶກສາຄູ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 5195/ສສກ, ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູ ສໍາລັບຄູທີ່ສອນບໍ່ຖືກຊັ້ນ, ບໍ່ຖືກສາຍ ແລະ ຄູທີ່ບໍ່ຜ່ານສະຖານການສຶກສາຄູ ໃນວັນທີ 20-26 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 49 ທ່ານ ຍິງ 23 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກ ກົມສ້າງຄູ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ສູນພັດທະນາຄູ, ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 7 ແຫ່ງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:– ເພື່ອພັດທະນາໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູ;– …

ກອງປະຊຸມ ພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູ ສຳລັບຄູທີ່ສອນບໍ່ຖືກຊັ້ນ, ບໍ່ຖືກສາຍ ແລະ ຄູທີ່ບໍ່ຜ່ານສະຖານການສຶກສາຄູ Read More »