[2018] ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງສະຖານະພາບໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ສຳລັບສາຍວິຊາໃດໜຶ່ງໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1-ມ7)

  • Version 1
  • Download 168
  • File Size 1.0MB
  • File Count 1
  • Create Date 06/04/2018
  • Last Updated 03/08/2021

[2018] ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງສະຖານະພາບໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ສຳລັບສາຍວິຊາໃດໜຶ່ງໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1-ມ7)

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=1nSrptEYUKfKGcC5z-n4NIHnvt5dJFlgPDownload