[2015] ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ

  • Version 1
  • Download 145
  • File Size 2.2MB
  • File Count 1
  • Create Date 23/10/2015
  • Last Updated 29/07/2021

[2015] ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=14gLbleZ-D9vV1ORSycp1vPpiEAFmnjLVDownload