[2012]-PS-DKX ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ຄູ-ອາຈານສອນເຂົ້າຮຽນລະດັບຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະພັກທ້າຍສົກຮຽນ 2011- 2012 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ເລກທີ 3809

  • Version 1
  • Download 1
  • File Size 3.0 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24/09/2012
  • Last Updated 07/03/2023

[2012]-PS-DKX ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ຄູ-ອາຈານສອນເຂົ້າຮຽນລະດັບຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະພັກທ້າຍສົກຮຽນ 2011- 2012 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ເລກທີ 3809

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=1SAk6HazhTA_4kmiXn8a_2q-5vCtJn-NeDownload