[2011] ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VI (2006-2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015) (EN)

  • Version 1
  • Download 103
  • File Size 1.5MB
  • File Count 1
  • Create Date 20/09/2011
  • Last Updated 29/07/2021

[2011] ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VI (2006-2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015) (EN)

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=15QBjaQh1zX6tcwrw4ExpqESr1vv5OnY9Download