[2011] ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VI (2006-2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015)

  • Version 1
  • Download 96
  • File Size 3.1MB
  • File Count 1
  • Create Date 20/09/2011
  • Last Updated 29/07/2021

[2011] ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VI (2006-2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015)

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=1CX0WwavpiQQf_-K0W1ylEgdZ-C7Y8r1bDownload