[2010] ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການຮັບ ແລະ ການບັນຈຸພະນັກງານຄູໃໝ່ເຂົ້າສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຄູ

  • Version 1
  • Download 127
  • File Size 1 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11/08/2010
  • Last Updated 03/08/2021

[2010] ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການຮັບ ແລະ ການບັນຈຸພະນັກງານຄູໃໝ່ເຂົ້າສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຄູ

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=1EkmssjvXy-0prT_Fhn6siTgsfnI5JHljDownload