[2010] ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການລົງທະບຽນ, ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຫຼັກສູດຄູອະນຸບານສຶກສາ, ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

  • Version 1
  • Download 125
  • File Size 5.2MB
  • File Count 1
  • Create Date 26/03/2010
  • Last Updated 03/08/2021

[2010] ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການລົງທະບຽນ, ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຫຼັກສູດຄູອະນຸບານສຶກສາ, ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

Attached Files

FileAction
uc?export=download&id=14RVlUb5z7o7t_iW9cCe0qAxl7kYaP6tfDownload