ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (ໂມດຸນ 1)

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ການສຶກສານິເທດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂມດູນ 1 ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນໄລຍະວັນທີ 28 ຕຸລາ ຫາ 28 ພະຈິກ 2019 ແບ່ງເປັນ 4 ສູນ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້: ສູນທີ 1: ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ ຫາ 08 ພະຈິກ 2019 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ແລະ ທ່ານ ບຸນຄົງ ລັດຕະນະວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ທ່ານ ວັນນີ ຢ່າງເຈັຍມົວ ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ ແລະ ສີອຳພອນ ບົວຄຳວົງສາ ຕາງໜ້າອົງການ ອຸຍນິເຊັບ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 128 ຄົນ ຍິງ 34 …

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (ໂມດຸນ 1) Read More »